Hannex
Wersje j?zykowe
  1. Wersja j?zykowa EN
  2. Wersja j?zykowa DE

Fundusze Europejskie

W 2020 roku przystąpiliśmy do unijnego projektu dofinansowań. Poniżej prezentujemy ogólne informacje dotyczące projektu:

Program operacyjny Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Oś Priorytetowa Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach

Działanie 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy

Nr Naboru POIR.03.04.00-IP.03-00-001/20

Rodzaj projektu Nadzwyczajny

Tytuł projektu: Dotacja na kapitał obrotowy dla Firmy Lakierniczej Hannex Hanna Iwanicka

Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N)

Wartość projektu : 262 143,99 zł

Wkład Funduszy Europejskich 262 143,99 zł